separate
Lestarikan Budaya dan Bahasa Daerah Cirebon Dengan mengeksplorasi Kekayaan Ragam Budaya Cirebon
banner ad
logo
yudi sayidi, S.PdI,_smpn1awn.blogspot.com

Arane Gegodongan _ Wiwitan lan sejabaneArane Wit lan Godhong

 • Arare godhong / Daun :

 1. Godhong aren : dliring
 2. Godhong asem : sinom
 3. Godhong cocor bebek : tiba urip
 4. Godhong dhadhap : tawa
 5. Godhong gebang : kajang
 6. Godhong gedhang enom : pupus
 7. Godhong gedhang tua : ujungan
 8. Godhong gedhang garing : klaras
 9. Godhong jambe : procot, dedel
 10. Godhong jarak : bledheg
 11. Godhong jarak kebo : lomah – lamah
 12. Godhong jati : jompong
 13. Godhong kates : gampleng
 14. Godhong kacang brol : rending
 15. Godhong kacang lanjaran : lembayung
 16. Godhong kecipir : cethethet
 17. Godhong kemladheyan : kumuda
 18. Godhong kelor : sewu ( limaran )
 19. Godhong kluwi : kleyang
 20. Godhong krambi enom : janur
 21. Godhong krambil tuwa : blarak
 22. Godhong lempuyang : lirih
 23. Godhong Lombok : sabrang
 24. Godhong mlinjo : eso
 25. Godhong pari : damen
 26. Godhong pring : elarmanyura
 27. Godhong randu : baladewa
 28. Godhong semangka : gudha
 29. Godhong siwalan : lontar
 30. Godhong tales ( kimpul ) : lumbu
 31. Godhong tebu garing : rapak
 32. Godhong tebu teles : momol
 33. Godhong tela : jlegor
 34. Godhong turi : pethuk, sampar  angin
 35. Godhong waluh : lomah – lamah
 36. Godhong widara putih : trawas
 37. Godhong wuni : major
 • Arane wit / Pohon :

 1. Wit aren : ruyung
 2. Wit gedhang : debog
 3. Wit jagung : tebon
 4. Wit jambe : pucang
 5. Wit jati enom : janggelan
 6. Wit kacang : rending
 7. Wit kaput : randhu
 8. Wit kolang – kaling : aren
 9. Wit krambil : glugu
 10. Wit mlinjo : so, bego
 11. Wit pari : damen
 12. Wit pohung : bonggol
 13. Wit pring enom : bung
 14. Wit pring tua : bungkilan
 15. Wit siwalan : tal bogor
 16. Wit tela : lung
 17.  Wit Aren = Ruyung
  Wit Gedhang = Debog
  Wit Jagung = Tebon
  Wit Jambe = Pucang
  Wit Kacanga = rendeng
  Wit kapuk = Randhu
  Wit Krambil = Glugu

  Wit Mlinjo = So, Bego
 18.   Arane Anak kewan ning ngisor ukara iki

  Anak Ayam - Kuthuk
  Anak Babi - Gembluk
  Anak Bandeng - nener
  Anak Bebek - Meri
  Anak Bulus - Ketul
  Anak Cecak - Sawiyah
  Anak Cacing - Lur
  Anak Celeng - Genjik
  Anak Gajah - Bledug
 19.  

  Jenenge Papan Panggonan

  kamus bahasa jawa
  Alun-alun = Palemahan jembar ing setengahing kutha
  Babadan = Palemahan sing wes dibabadi
  Bangsal = Omah gedhe kanggo pasamuwan
  Bong = Kuburan cina
  Cakruk = Omah jaga ing pinggir jalan
  Endhong = Wadhah panah
  Grobog = Kothaan kanggo nyimpen panganan
  Gubug = Omah cilik ing sawah kanggo tunggu manuk
  Jun = Wadhah banyu kanggo ngangsu
  Kabupaten = daleme bupati
 20.  

  Candrane Perangan Awak

  kata basa jawa
  Alise nanggal sepisan
  Asthane nggendhewa gadhing
  Athi-athine ngundup turi
  Bathuke nyela cendhani
  Bokonge manjang ilang
  Cahyane sumunar
  Drijine mucuk eri
  Idepe tumenga tawang
  Irunge ngudhup mlathi
  Lambene nyigar jambe
  Mripate blalak  blalak
 21.  

  arane kembang

  pidato jawa
  kembang aren                                  - diarani : dangu
  kembang blimbing                            - diarani : maya
  kembang blutru                                - diarani : motro
  kembang cengkeh                            - diarani : polong
  kembang cubung                              - diarani : torong
  kembang dhandhap                          - diarani : celung
  kembang duren                                - diarani : dlongop
  kembang ganyong                            - diarani : puspanyindra
  kembang garut                                 - diarani : grameng
  kembang gebang                              - diarani : krandhing
  kembang gedhang                            - diarani : ontong (tuntut )
  kembang gembili                              - diarani : seneng 
 22.  Woh Aren = Kolang kaling
  Woh Bengkowang = Besusu
  Woh Cengkeh = Polong
  Woh Gebang = Krandhing
  Woh Gembili = Katak
  Woh Jati = Janggleng
  Woh Kanthil = Gandhek
  Woh Kelor = Klenthang

  Woh Kesambi = Kecacil
  Woh Kluwek = Pocung

 23. Jenenge Pagawean

  kamus bahasa jawa
  Algojo = Tukang midana mati
  Babu = rewange bale saomah
  Bakul = wong sing gaweane dodolan
  Begal = Wong sing gaweane ngrebut barange wong
  Blantik = Bakul kewan rajakaya
  Carik = juru tulis ing kalurahan
  Dhalang = wong sing gaweane nglakoake lan crita wayang
  Emban = tukang momong bocah

  Empu = tukang gawe keris
  Guru = wong sing gaweane mulang
  Juragan = Lurahe pakaryan
  Koki = tukang olah-olah

 24.  

0 komentar:

Posting Komentar

logo
Copyright © 2012 Basa Cerbon ~ اللغة سيريبون ~ يودى الشريف.
Blogger Template by Clairvo