separate
Lestarikan Budaya dan Bahasa Daerah Cirebon Dengan mengeksplorasi Kekayaan Ragam Budaya Cirebon
banner ad
logo
yudi sayidi, S.PdI,_smpn1awn.blogspot.com

ARANE PAPAN PANGGONANARANE PAPAN PANGGONAN

Langgar(papan kanggo sembahyang utowo ngaji) Krangkeng(kandang macan) Kombong(omah kanggo pitik,bebek) Klenteng(papan kanggo sembahyang wong cino) Bango(papan kanggo dodolan ono pasar) Bothekan(wadahe jamu utowo bumbu) Gedhogan(kandang jaran) Glodogan(omahe tawon) Gredhu(omah kanggo jaga kampung) Gowok(susuhe manuk/bolongan ing wit gedhe) Kedaton(daleme ratu)
Kandang(omahe rajakaya kebo,sapi lsp) Gudhang(omah kanggo nyimpen barang-barang) Warongka(wadhahe keris) Tambak(blumbangan kanggo ngingu iwak) Susuh(omahe manuk mongso ngendok) Pagupon(omahe dara) Tala(omahe tawon) Tangsi(omahe tentara sekeluarga) Loji(omah gedhong sing apik) Pedharingan(wadahe beras) Lumbung(papan kanggo nyimpen pari) Paga(papan kanggo nyimpen grabah) Pawon(panggonan kanggo olah-olah).


Jenenge Warna
*Rekta : Abang/seto/pinggul
*.Dawala : Putih
*.Langking/Kresna : Ireng
*.Wilis : ljo *.Pita jenar : Kuning
*.Bango tolak : Biru putih/ireng putih
*.Dadu : Abang enom
*.Pare anom : Ijo kuning
*Gula klapa : Abang putih
*.Kapuranto : Abang semu kuning
*.Silih asih : Abang enom/biru enom lsp.(warna loro di gathoake).
Jenenge Aji/jimat ing pedalangan
1.Bajrakaya:Panglereman.
2.Asmaracipta:Pengasihan.
3.Bandung bandawasa:Karosan.
4.Cakrabirawa:Sugih bala(buta).
5.Brajamusti:Ampuhing tenaga.
6.Naracabala:Banjir gaman.
7.Pancasona:Ora bisa mati,angger isi tememplek lemah.
8.Bajawara:Panah angin.
9.Jalasangara:Panah banyu.
10.Mantraniskala:Panglemunan(bisa ngilang).
11.Danuwenda:Panitisan.
12.Basusiksa:Pangadepaning kewan(kewan galak bisa tutut).
13.Lisah jayeng katong:Weruh sing ora katon.
14.Kalimasada:Tumbaling karaharjaning negara.
15.Kembang wijayakusama:Tumbal kanggo kaharjaning negara.
Jenenge Kembang
Kembang suruh (drenges )
Tales(pancal)
Timun(montro)
Widaraputih(rejasa)
salak(kethether)
So(uceng)
Randu(karuk)
Pring(krosak)
Pohung(ingklik)
Kencur(sedhet)
Kapas(kadi)
Kacang(besengut)
Jarak(juwis)
Jambu(karuk)
Jagung(sinuhun)
Gedhang(tuntut)
Duren(dlongop)
Cengkeh(polong)
Aren(dangu)
Cubung(torong)
Pete(pendul)
Pandan(pundak)
Nangka(angkup)
Lombok(menik)
Lamtara(jedhidig)
Kopi(blanggreng)
Kluwih(ontel)
Kimpul(pacal)
Kelor(limaran)
Krambil(manggar)
Kara(kepek)
Kanthil(gading)
Jengkol(kecuwis)
Jati(janggleng)
Jambe(mayang)
gembili(seneng)
Garut(gremeng)
Dhadhap(celung)
Blimbing(maya)
Jenenge Woh
Woh Aren(kolang-kaling)
Turi(klentahang)
Sambi(kecacil)
Jati(janggleng)
Besusu(bengkowang)
Gebang(klandhing)
Kanthil(handhek)
So(mlinjo) Pucung(kluwak)
Jambe(jebug) Dhadhap(blendung)
Jenenge Wit-witan
Wit Krambil(glugu)
Kapuk(randu)
Gedhang(debog)
Siwalan(bogor)
Mlinjo(bego)
Jagung(tebon)
Pari(damen)
Pringenom(bung)
Pringtuwo(bungkaran)
Kolang-kaling(aren)
Jambe(pucang)
Jenenge Wiji(isi)
Wiji Asem(klungsu)
Kecipir(botor)
Pelem(pelok)
Kapas(wuku)
Nangka(beton)
Randu(klentheng)
Krambil(kenthos)
Kates(trempos)
Kluwih(bethem)
Sawo(kecik)
Tanjung(kecik)
Salak(kenthos)
Duren(pongge)
Semangka(kwaci)
Kluwak(pucung)
Jambe(jebuk)
Jenenge Pentil
Pentil Asem(cemaluk)
Kweni(bendheo)
Mlinjo(kroto)
Pace(kudu)
Jambe(bleber)
Randu(karuk)
Kacang(besengut)
Pelem(pencit)
Manggis(blibar)
Timun(serit)
Jagung(janten)
Semangka(plonco)
Nangka(tewel,gori,babal)
Jambu(karuk)
Krambil(bluluk)
Jenenge Anak Kewan
Anak Yuyu(beyes)
Asu(kirik)
Kethek(munyuk)
Kidang(kompreng)
Welut(udet)
Babi(gembluk)
Kodhok(precil)
Baya(krete)
Ngangrang(kroto)
Urang(grogo)
Tuma(kor) T
ikus(cindhil)
Banteng(wareng)
Singo(dibal)
Macan(gogor)
Sapi(pedhet)
Pitik(kuthuk)
Bebek(meri)
Kebo(gudel)
Kancil(kenthi)
Bulus(ketul)
Bandeng(nener)
Kucing(cemeng)
Ula(ucel/kisi)
Kemonggo(criwi)
Cecak(sawiyah)
Celeng(genjik)
Lele(jabrisan)
Lutung(kowe)
Merak(kuncung)
Menjangan(komprang)
Gajah(bledug)
Warak(plencing)
Kadhal(tobil)
Cacing(lur)
Jaran(belo)
Jangkrik(gendholo)
Emprit(cindil)
Dara(piyek)
Lawa(kampret)
Lintah(pacet)
Manuk(piyek)
Menthok(minthi)
Banyak(blengur)
Kinjeng(senggutru).
Unine Kewan
Unine Jaran(mbengingeh,mbeker)
Wedus(embek)
Sapi(mbengah)
Kebo(ngoek)
Kucing(ngeong)
Asu(njegog,mbaung)
Macan(nggero,nggemprong)
UIa(ngekek,ngerik)
Kodhok(ngorek)
Tawon(mbrengengeng)
Gajah(ngempret)
Merak(nyangungong)
Kethek(mere)
Jago(kluruk)
Manuk(ngoceh)
Ayammalas(nyakiler)
Gangsir(ngenthir)
Jangkrik(ngerik)
Gareng(ngereng)
Gemak(melung).
Jenenge Godhong
Godhong Cocorbebek(tibo urip)
Dadhap(tamla)
Aren(dliring)
Asem(sinom)
Krambil(blarak)
Kelor(limaran)
Kecipir(cethithil)
Kates(gapleng)
Kacang lanjaran(lembayung)
Lombok(sabrang)
Pari(damen)
Randu(baladewa)
Tales(lumbu)
Turi(pethuk)
Jati(jompong)
Jarak(bledeg)
Jarakkebo(lemeh-lemeh)
Jambe(precel)
Gebang(kagang)
Gedhanggaring(klaras)
Krambilpupus(janur)
Lembayung(lirih)
Kacangbrol(rendeng)
Mlinjo(so)
Pring(elarmanyura)
Siwalan(lontar)
Telo(jlegor)
Widoroputih(trawas)
Jenenge Panggonan
Langgar(papan kanggo sembahyang utowo ngaji)
Krangkeng(kandang macan)
Kombong(omah kanggo pitik,bebek)
Klenteng(papan kanggo sembahyang wong cino)
Bango(papan kanggo dodolan ono pasar)
Bothekan(wadahe jamu utowo bumbu)
Gedhogan(kandang jaran)
Glodogan(omahe tawon)
Gredhu(omah kanggo jaga kampung)
Gowok(susuhe manuk/bolongan ing wit gedhe)
Kedaton(daleme ratu)
Kandang(omahe rajakaya kebo,sapi lsp)
Gudhang(omah kanggo nyimpen barang-barang)
Warongka(wadhahe keris)
Tambak(blumbangan kanggo ngingu iwak)
Susuh(omahe manuk mongso ngendok)
Pagupon(omahe dara)
Tala(omahe tawon)
Tangsi(omahe tentara sekeluarga)
Loji(omah gedhong sing apik)
Pedharingan(wadahe beras)
Lumbung(papan kanggo nyimpen pari)
Paga(papan kanggo nyimpen grabah)
Pawon(panggonan kanggo olah-olah)

1 komentar:

logo
Copyright © 2012 Basa Cerbon ~ اللغة سيريبون ~ يودى الشريف.
Blogger Template by Clairvo